Κως: Έξυπνο σύστημα στην ενημέρωση των επιβατών

Με απόφαση των Προέδρου και Αντιπροέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρόνοιας και Αστικών Συγκοινωνιών του Δήμου της Κω, Ιωάννας Ρούφα και Σωτήρη Μαραγκού πραγματοποιείται στις 6 Σεπτεμβρίου δημόσιος διαγωνισμός προϋπολογισμού 139.110,00 ευρώ για την εγκατάσταση του «έξυπνου συστήματος πολυκαναλικής ενημέρωσης επιβατών της δημοτικής συγκοινωνίας στο νησί της Κω» στα πλαίσια του επιδοτούμενου επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (Ε.Π. «Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου»).

Το έργο είναι ενταγμένο από τη Δημοτική Αρχή στον μακρόπνοο στόχο της αναβάθμισης των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών και έχει τη δυνατότητα επέκτασης και στα λεωφορεία των γραμμών του ΚΤΕΛ.

Το έργο αφορά στην εφαρμογή  ενός ολοκληρωμένου συστήματος ευφυών μεταφορών το οποίο αποτελείται από σύστημα παρακολούθησης στόλου της Δημοτικής Συγκοινωνίας και διαχείρισης τηλεματικών πληροφοριών με σκοπό την παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης προς τους πολίτες σχετικά με τις μετακινήσεις με ΜΜΜ μέσω πολλαπλών καναλιών.

Η πλατφόρμα ευφυών μεταφορών θα λειτουργεί σε ενιαίο κέντρο ελέγχου στο Δήμο επιτρέποντας την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του στόλου της αστικής συγκοινωνίας δίνοντας τη δυνατότητα επέμβασης επί της εκτέλεσης των δρομολογίων και τον υπολογισμό αναμενόμενου χρόνου άφιξης οχήματος σε στάση. Το σύστημα ευφυών μεταφορών  περιλαμβάνει:

α) την εφαρμογή διαχείρισης στόλου Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και Πληροφόρησης Επιβατών με λειτουργίες όπως ο εντοπισμός θέσης οχημάτων, οι επεμβάσεις επί της εκτέλεσης των δρομολογίων, ο υπολογισμός αναμενόμενου χρόνου άφιξης οχήματος σε στάση, οι αναφορές παρακολούθησης του στόλου, η συλλογή των στοιχείων (δεδομένων) και η αμφίδρομη επικοινωνία του συστήματος διαχείρισης στόλου και πληροφόρησης επιβατών με όλες τις τηλεματικές οντότητες (τηλεματικά οχήματα, έξυπνες στάσεις κ.τ.λ.)

β) τους υπολογιστές οχημάτων που θα τοποθετηθούν εντός των λεωφορείων και θα περιλαμβάνουν το σύστημα εντοπισμού θέσης οχήματος και την οθόνη οδηγού.

γ) τις ηλεκτρονικές πινακίδες έξυπνων στάσεων που θα εγκατασταθούν σε κεντρικές θέσεις στάθμευσης και θα πληροφορούν  για τον αναμενόμενο χρόνο άφιξης των λεωφορείων.

δ) τις οθόνες που θα εγκατασταθούν εντός των λεωφορείων και θα ενημερώνουν τους επιβάτες για την επόμενη στάση.

 

ε) τα συστήματα πληροφόρησης των πολιτών μέσω πολλαπλών καναλιών όπως το διαδίκτυο και τις κινητές συσκευές.